Projekty RPO realizowane przez DTP Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Opracowanie przez DTP sp. z o.o. w Zielonej Górze innowacyjnej metody analityczno-decyzyjnej (stosującej techniki uczenia maszynowego), do procesów planowania oraz przykładowe zastosowanie jej w predykcyjnym utrzymaniu ruchu.

Okres trwania projektu: od października 2020 do września 2022

Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Inwestycja w infrastrukturę badawczą i aparaturę do prowadzenia projektów B+R spółki DTP, z siedzibą w Zielonej Górze.

Okres trwania projektu: od sierpnia 2018 do lipca 2019

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Opracowanie przez firmę DTP Sp. z o.o. w Zielonej Górze systemu wsparcia customizowanych procesów produkcyjnych za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji i zaawansowanych technik rozpoznawania obrazów.

Okres trwania projektu: od lipca 2018 do czerwca 2020

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

System wsparcia procesów projektowania i produkcji narzędziami wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality) w DTP Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Okres trwania projektu: od stycznia 2017 do grudnia 2018

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Opracowanie przez DTP sp. z o.o. w Zielonej Górze innowacyjnej metody analityczno-decyzyjnej (stosującej techniki uczenia maszynowego), do procesów planowania oraz przykładowe zastosowanie jej w predykcyjnym utrzymaniu ruchu.

Zapytanie ofertowe

Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Start typing and press Enter to search