Tytuł projektu:

Inwestycja w infrastrukturę badawczą i aparaturę do prowadzenia projektów B+R spółki DTP, z siedzibą w Zielonej Górze.

Cel projektu i spodziewane efekty:

Przedmiotem projektu jest stworzenie infrastruktury – zaplecza sprzętowo programistycznego, do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i rozwojowych. Zakupiony w ramach dofinansowania sprzęt oraz oprogramowanie poszerzy zakres usług przedsiębiorstwa, podniesie jego komplementarność i pozwoli zaoferować prace i projekty prowadzone w sposób spójny, w nieprzerwanym procesie iteracyjnych badań i pod okiem doświadczonej kadry. Utworzone zaplecze pozwoli na realizację całego procesu projektowo-badawczego w obrębie przedsiębiorstwa.

Okres trwania projektu od sierpnia 2018 do lipca 2019

Wartość projektu: 391 176,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 174 630,50 PLN

eu_project_signature_fepr

Start typing and press Enter to search