Tytuł projektu:

System wsparcia procesów projektowania i produkcji narzędziami wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality) w DTP Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Cel projektu i spodziewane efekty:

Celem projektu jest stworzenie systemu wykorzystującego techniki rozszerzonej rzeczywistości w procesach projektowania i produkcji. Projektowany system budowany jest w oparciu o:

  • analizę wizyjną otoczenia operacyjnego umożliwiającą optyczne łączenie widzianych obiektów rzeczywistych z obiektami kreowanymi wirtualnie,
  • system generowania wirtualnych obiektów, ich pozycjonowania i skalowania w wizualizowanym obrazie w proporcji do widzianych obiektów rzeczywistych,
  • system sterowania wizualizacją wykorzystujący identyfikację gestów rąk.

Projekt realizowany jest w siedmiu następujących po sobie etapach, zapewniających osiągnięcie poziomów gotowości technologicznej od trzeciego do dziewiątego.

Stworzone rozwiązania będą stanowiły narzędzie rozwoju aplikacji dedykowanych tworzonych w przyszłości do zastosowań przemysłowych. Efekty projektu w połączeniu z technologiami takimi jak bazy danych, komunikacja bezprzewodowa, identyfikacja i autoryzacja odbiorców informacji cyfrowych umożliwią szerokie wdrożenie technik rozszerzonej rzeczywistości w wielu dziedzinach projektowania i produkcji.

Wzbogacenie rzeczywistego otoczenia wirtualnym modelem pozwala na znaczne oszczędności i zapewnienie jakości w procesach diagnostycznych, testowych i montażowych. Eliminuje dokumentację papierową, która z powodzeniem zastąpiona jest wirtualną instrukcją, wspomaga wyszukiwanie miejsc montażu, dostarcza dodatkowych informacji o parametrach i właściwościach stosowanych części.

Naukowa kadra nadzorcza:
dr hab. inż. Janusz Szajna
prof. dr hab. Krzysztof Diks
dr inż. Tomasz Kozłowski
mgr inż. Andrzej Szajna

 

Okres trwania projektu to 01.2017 do 12.2018

Wartość projektu: 5 371 183,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 698 075,00 PLN

Start typing and press Enter to search