Tytuł projektu:

Opracowanie przez firmę DTP w Zielonej Górze systemu wsparcia customizowanych procesów produkcyjnych za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji i zaawansowanych technik rozpoznawania obrazów.

Cel projektu i spodziewane efekty:

Trwająca obecnie czwarta rewolucja przemysłowa sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na indywidualizowanie produktu. Stawia to wyzwanie stworzenia nowych narzędzi umożliwiających efektywną, intuicyjną interakcję pracowników z nowoczesnym środowiskiem pracy, elastycznymi systemami CAD i zrobotyzowanymi elementami produkcji.

Stawia to wyzwanie stworzenia nowych narzędzi umożliwiających efektywną, intuicyjną interakcję pracowników z nowoczesnym środowiskiem pracy, elastycznymi systemami CAD i zrobotyzowanymi elementami produkcji. Narzędzi zapewniających sprawne korzystanie z lawinowo rosnącej ilości informacji cyfrowych w otoczeniu produkcyjnym.

Celem projektu jest stworzenie systemu wykorzystującego narzędzia sztucznej inteligencji i zaawansowane techniki rozpoznawania obrazów w elastycznych procesach produkcyjnych. W szczególności – stworzenie zrobotyzowanego, samouczącego się stanowiska analizy modeli CAD określonych obiektów, oraz rozpoznawania tych obiektów w rzeczywistych warunkach produkcyjnych, a w dalszej kolejności anotacji tych dwóch elementów, ich wzajemnego dopasowania i odpowiedniego przekazania wypracowanych informacji do robota wykonawczego lub operatora.

Naukowa kadra nadzorcza:
dr hab. inż. Janusz Szajna
prof. dr hab. Krzysztof Diks
dr inż. Tomasz Kozłowski
mgr inż. Andrzej Szajna

 

Okres trwania projektu od lipca 2018 do czerwca 2020

Wartość projektu: 5 993 770,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 383 022,00 PLN

eu_project_signature_fepr

Start typing and press Enter to search