Zawiadomienie o wyborze partnera

29.02.2024

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022 poz. 1079 z późn. zm.), DTP Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że w wyniku ogłoszenia o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet FELB.01 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki DZIAŁANIE 1.1 Badania i innowacje, III typ projektu: Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe, do pełnienia funkcji partnera w ww. projekcie wyłoniona została firma embeDes sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001013663.

Zakres tematyczny partnerstwa
Współpraca z DTP Sp. z o.o. w zakresie prac badawczo-rozwojowych w opracowaniu innowacyjnego rozwiązania do projektowania, cyfryzacji i optymalizacji procesów budowy, testowania i monitorowania funkcjonowania automatyki i elektrotechniki dla maszyn i instalacji opracowanych przy użyciu narzędzi typu ECAD.

Start typing and press Enter to search