–EN–

SOFTWARE is COOL – Xmas break edition (hybrid format)

3rd December 2021, 12:00

University of Zielona Góra, Campus A, Faculty of Mechanical Engineering, Building A-10, Auditorium 044 | live stream YouTube DTP | obligatory registration for guests (does not apply to DTP employees) | FREE ENTRY

Digital Technology Poland and the University of Zielona Góra invite you to the third edition of developers’ meetings SOFTWARE is COOL- Xmas break edition. This time in a festive atmosphere.
The special guest will be the famous Polish computer scientist Professor Krzysztof Diks from the Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics at the University of Warsaw, who will give a lecture entitled „About some grouping algorithms in graphs”. Prof. Diks is the initiator of the first internet programming competition „Algorithmic Hunters”, which is now organised annually as „Algorithmic Skirmishes”. He is also a promoter of computer science and an educator of many medallists of international computer science olympics (IOI & ICPC).

In addition to the lecture, the event participants will have PIZZA and COMPETITION (only for registered participants) with attractive prizes like electric scooter.

Register here (registration for guests – does not apply to DTP employees).

Due to COVID-19 pandemic and it’s restrictions, we are forced to severely limit the number of people who can be present in the auditorium.
The lecture “live” at the University of Zielona Góra will be open only to fully vaccinated people, “convalescents” or or people with a negative PCR test performed no later than 48 hours before the event. It is required to show a certificate before entering. The order of applications decides about participation.

Before entering the lecture, you are required to show your certificate, which will be scanned by a dedicated app.

The lecture in a live stream will be available on our YouTube Digital Technology Poland (DTP Ltd.) channel.

Link: live stream YouTube DTP

 

Under the patronage of:

President & CEO of Digital Technology Poland, prof. Janusz Szajna

Rector of the University of Zielona Góra, prof. Wojciech Strzyżewski

Dean of the Faculty of Mechanical Engineering, prof. Władysław Papacz

Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego www.bk.uz.zgora.pl | Facebook

ZIELONA GÓRA JUG zielona-gora-jug.github.io | Facebook

Media patronage:

Radio Index www.wzielonej.pl/radio-index | Facebook

Organiser:

Digital Technology Poland | www.dtpoland.com | Facebook

The Faculty of Mechanical Engineering at the University of Zielona Góra | www.wm.uz.zgora.pl | Facebook

Privacy Policy

 

–PL–

SOFTWARE is COOL – Xmas break edition (format hybrydowy)

3 grudnia 2021, 12:00

Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, Wydział Mechaniczny, Budynek A-10, Aula 044 | live stream YouTube DTP | Obowiązkowa rejestracja online tylko dla gości (nie dotyczy pracowników DTP) | WSTĘP WOLNY

Digital Technology PolandUniwersytet Zielonogórski zapraszają na trzecią edycję cyklicznych spotkań Developerów SOFTWARE is COOL- Xmas break edition. Tym razem w świątecznym klimacie.
Gościem specjalnym będzie sława polskiej informatyki, Profesor Krzysztof Diks z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosi referat pt. „O pewnych algorytmach grupowania w grafach”. Prof. Diks jest inicjatorem pierwszego internetowego konkursu programistycznego „Pogromcy Algorytmów”, który obecnie rozgrywany jest corocznie pod nazwą „Potyczki Algorytmiczne” oraz jest popularyzatorem informatyki, a także wychowawcą wielu medalistów międzynarodowych olimpiad informatycznych (IOI & ICPC).

Poza wykładem na uczestników wydarzenia czeka PIZZAKONKURS* (tylko dla zarejestrowanych uczestników) z atrakcyjnymi nagrodami, w którym do wygrania będzie m.in. hulajnoga elektryczna.

*W konkursie możesz wziąć udział także online, pod warunkiem, że jesteś zarejestrowanym uczestnikiem.

Zarejestruj się tutaj (rejestracja obowiązkowa dla gości – nie dotyczy pracowników DTP).

W związku z obostrzeniami dotyczącymi pandemii koronawirusa jesteśmy zmuszeni mocno ograniczyć liczbę osób, które będą mogły wziąć udział w wydarzeniu.
W wykładzie „na żywo” na Uniwersytecie Zielonogórskim będą mogły wziąć udział tylko osoby: w pełni zaszczepione, „ozdrowieńcy” lub osoby z negatywnym wynikiem testu PCR wykonanym nie później niż 48 godzin przed wydarzeniem. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Przed wejściem na wykład wymagane okazanie certyfikatu, który będzie skanowany dedykowaną aplikacją.

Dla pozostałych przygotowaliśmy transmisję online, która będzie dostępna na naszym kanale YouTube Digital Technology Poland (DTP Ltd.).

Link: live stream YouTube DTP

 

Patronat:

Prezes Digital Technology Poland, dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ, dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ

Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego www.bk.uz.zgora.pl | Facebook

ZIELONA GÓRA JUG zielona-gora-jug.github.io | Facebook

Patronat medialny:

Radio Index www.wzielonej.pl/radio-index | Facebook

Organizatorzy::

Digital Technology Poland | www.dtpoland.com | Facebook

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego | www.wm.uz.zgora.pl | Facebook

Polityka Prywatności

Regulamin konkursu

Regulamin imprezy


BACK TO NEWSROOM

Start typing and press Enter to search