O firmie
DTP Sp. z o.o. (DTP Ltd.)

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
Nowy Kisielin – Wysockiego 4
66-002 Zielona Góra
Polska

Tel: +48 68 432 90 10
E-mail: info@dtpoland.com
Strona internetowa: www.dtpoland.com

NIP (VAT-ID): PL7792412703
KRS (NATIONAL COURT REGISTER): 0000455764
REGON: 302391700

Członkowie zarządu spółki (przedstawiciele prawni):

Wydawcą tej witryny jest DTP SP. z o.o.

Ostrzeżenia o ochronie marki oraz praw autorskich

Witryna DTP zawiera szeroki zakres informacji, jednak z powodu wymogów i ograniczeń technicznych internetu DTP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe odstępstwa od oryginalnych tekstów, a także nie jest w stanie zagwarantować kompletności poprawności i aktualności podanych informacji. Ponadto DTP zachowuje wszelkie prawa do tych informacji.

Cechy wyróżniające takie jak nazwy marek (w szczególności nazwy projektów i produktów) oraz logo firmy zawarte na tej stronie są również chronione przez prawo. Tutaj również wszystkie prawa są zastrzeżone przez DTP. Wszelkie formy użytku biznesowego / komercyjnego, takie jak przekazywanie stronom trzecim oraz inne rodzaje powielania lub poprawek, są surowo zabronione.

Wyłączenie odpowiedzialności

DTP sprawdza i aktualizuje informacje na tej stronie w regularnych odstępach czasu. Niemniej jednak błędów i niedopatrzeń nigdy nie można całkowicie wykluczyć. DTP nie może zatem przyjąć żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność lub kompletność dostarczonych informacji. To samo dotyczy również wszystkich innych witryn internetowych, do których odsyłają odnośniki. DTP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść jakichkolwiek innych stron, które można odwiedzać za pomocą linków umieszczonych na stronach DTP. DTP zastrzega sobie również prawo do zmiany lub uzupełnienia dostarczonych informacji bez uprzedniego powiadomienia.

Prawa autorskie

Treść i struktura strony internetowej DTP podlegają prawu autorskiemu. Wszelkie reprodukcje informacji lub danych, a zwłaszcza wykorzystanie ilustracji lub tekstów, w całości lub we fragmentach, wymagają uprzedniej wyraźnej zgody DTP.

Oświadczenie o poufności

Wszystkie dane i informacje otrzymane przez DTP poprzez tą stronę internetową będą traktowane z najwyższą poufnością. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane elektronicznie, na przykład w celu umożliwienia nam przesłania wymaganych broszur lub informacji o produkcie. Żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim poza DTP.

Linki zewnętrzne

Jako dostawca treści, DTP jest odpowiedzialne zgodnie z prawem ogólnym za treści dostarczone przez nie do celów wykorzystania. Należy jednak wprowadzić rozróżnienie między własnymi treściami z jednej strony a linkami do treści zewnętrznych dostawców z drugiej strony. Chociaż DTP zapewnia dostęp do treści zewnętrznych za pośrednictwem takich linków, ponosi odpowiedzialność za takie treści tylko wtedy, gdy jest świadome wszelkich nielegalności lub przestępstw związanych z tymi treściami, a ponadto, jeżeli byłoby technicznie wykonalne i uzasadnione, aby DTP miało uniemożliwić ich użycie.

DTP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których dostęp uzyskuje się poprzez aktywację linku.

Inne zasady

Polityka prywatności
Polityka plików cookie

Legal Notice
Privacy Policy
Cookies Policy

– –

Copyright © 2021 DTP Ltd. All rights reserved.

Start typing and press Enter to search