–EN–

Digital Technology Poland supports Ukraine

In this hard time, we think about our colleagues, co-workers and neighbours from Ukraine. We are not indifferent to the tragedy of our friends in Ukraine, so we decided to help the war areas. Many of us have become personally involved in helping the victims:
– We are taking refugees arriving in Zielona Góra to their accommodation places,
– Our children are sorting collected items to support the urgent needs of refugees as part of their scouting activities,
– We host refugees in our homes,
– We organised the flight/transit of refugees to other European countries where they were going (Austria, Italy, Netherlands, Germany),
– Many of us make care packages to support refugees,
– We have financially supported numerous fundraising actions for Ukraine,
– We contribute to local volunteer centres,
– We bought camping cookers and donated them by dedicated transport to Ukraine,
– Some of us coordinate information points at the border.

In Digital Technology Poland we decided to open a money box to support the official siepomaga.pl fundraising for Ukraine.
Together with Friedhelm Loh Group we declare to triple the individual donations in our money box.

Support our fundraising HERE: siepomaga.pl/dtpdlaukrainy

By helping, we believe that with this small step we will help to minimize the tragic consequences of this war.
We are with our friends from Ukraine with all our hearts. We give our full support and help to all those affected by this tragic situation. We believe that this war will soon come to an end, and that we will soon meet with our Ukrainian friends.
We encourage you to support our initiative.

 

–PL–

Digital Technology Poland wspiera Ukrainę

W tych trudnych chwilach myślimy o naszych koleżankach, kolegach, współpracownikach i sąsiadach z Ukrainy.
Nie pozostając obojętnymi na tragedię naszych przyjaciół w Ukrainie, postanowiliśmy aktywnie zaangażować się w pomoc dla obszarów objętych wojną. Wielu z nas zaangażowało się osobiście w pomoc ofiarom:
– Rozwozimy do miejsc zakwaterowania uchodźców przybywających do Zielonej Góry,
– Nasze dzieci w ramach akcji harcerskich sortują rzeczy zebrane z przeznaczeniem na wsparcie pilnych potrzeb uchodźców,
– Przyjęliśmy do swoich domów uchodźców,
– Zorganizowaliśmy przelot/przejazd uchodźców do innych krajów europejskich, do których zdążali (Austria, Włochy, Holandia, Niemcy),
– Wielu z nas tworzy paczki wspomagające uchodźców,
– Finansowo wsparliśmy liczne zbiórki na rzecz Ukrainy,
– Włączamy się w doraźną pomoc w lokalnych centrach wolontariatu,
– Zakupiliśmy kuchenki polowe i przekazaliśmy dedykowanym transportem na Ukrainę,
– Niektórzy spośród nas koordynują prace informacyjne na granicy.

W Digital Technology Poland zdecydowaliśmy się założyć skarbonkę wspierającą oficjalną zbiórkę siepomaga.pl na rzecz pomocy dla Ukrainy.
Wraz z Friedhelm Loh Group deklarujemy potrojenie indywidualnych wpłat w naszej skarbonce.

Wesprzyj naszą zbiórkę TUTAJ: siepomaga.pl/dtpdlaukrainy

Pomagamy i wierzymy, że działając wspólnie przysłużymy się do zminimalizowania tragicznych skutków tej wojny.
Jesteśmy całym sercem z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Wyrażamy pełne wsparcie oraz pomoc wszystkim osobom dotkniętym tą tragiczną sytuacją. Wierzymy, że ta wojna szybko się skończy, a my spotkamy się niebawem z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi.
Zachęcamy do wsparcia naszej inicjatywy.

 


BACK TO NEWSROOM

Start typing and press Enter to search