8 April 2020

–EN—

We actively help!

DTP joined the #przylbicawkoronie Polish campaign and is manufacturing on 3D printers personal protective equipment helmets necessary for medical personnel. Everyone equipped with 3D printers please join us and support!
More details about the campaign can be found at: https://www.facebook.com/przylbicawkoronie/

–PL–

Pomagamy!

Akcja #przylbicawkoronie w ramach której produkujemy na drukarkach 3D niezbędne dla personelu medycznego (i nie tylko) środki ochrony osobistej w postaci przyłbic. Zapraszamy wszystkich wyposażonych w sprzęt do druku 3D do pomocy!

Więcej szczegółów dotyczących akcji znajdziecie pod linkiem: https://www.facebook.com/przylbicawkoronie/


BACK TO NEWSROOM

Start typing and press Enter to search