On April 25, 2018, the Export Forum 2018 was held at the University of Economics and Innovation in Lublin, organized by the National Association of Exporters of the Republic of Poland.

The purpose of the event was to promote companies, their products and services, support activities and establish cooperation with entities with a similar profile of activity in other countries.

During the event, “Meritorious for Export” awards / medals were given. They were received by organizations and individuals working for the development of Polish exports and protection of the economic interests of entrepreneurs engaged in foreign trade.

During the 2018 Export Forum, three Lubusz companies were awarded, at the request of Ms. Elżbieta Anna Polak, Marshal of the Province: Digital Technology Poland (DTP) Zielona Góra, Remiks S.A. Świebodzin and Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

—PL—

25 kwietnia 2018 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się Forum Eksportu 2018, którego organizatorem było Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy RP.

Celem wydarzenia była promocja firm, ich produktów i usług, wspieranie działań oraz nawiązanie współpracy z podmiotami o podobnym profilu działalności funkcjonujących w innych krajach.

W trakcie wydarzenia zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony dla eksportu”. Otrzymały je organizacje oraz osoby indywidualne działające na rzecz rozwoju polskiego eksportu i ochrony interesów gospodarczych przedsiębiorców trudniących się handlem zagranicznym.

Podczas Forum Eksportu 2018 medalami wyróżniono trzy lubuskie firmy, zgłoszone na wniosek Pani Elżbiety Anny Polak, marszałka województwa: Digital Technology Poland (DTP) Zielona Góra, Remiks S.A. Świebodzin oraz Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

 


BACK TO NEWSROOM

Start typing and press Enter to search