–EN–

Digitalization Compass Conference

On the 22nd of September in Zielona Góra, Digital Technology Poland organized the first Digitalization Compass series conference. The theme of the event was Data Analytics in Industry 4.0. In the meeting nearly 100 representatives of the industrial sector took part. Our experts shared their knowledge about digital transformation with the audience. They focused on issues related to the collection and use of data and predictive maintenance.

So far, we have organized “Software is COOL” meetings for developers and programming adepts. But this time it comes to an event fully dedicated to the industrial sector. The partners of the conference were the Western Chamber of Industry and Commerce and the Center for Entrepreneurship and Technology Transfer at the University of Zielona Gora.

The goal of the conference was to present the practical aspects of digital transformation in manufacturing processes. In addition to an introduction to the topic of Industry 4.0, we concentrated on issues related to the collection and analysis of data from the production machines and the opportunities they bring. By using this information effectively, it is possible to create a digital twin of a production line. We focused on this issue during a live presentation from our laboratory. We presented the results of the DTP team’s work in the implementation of a research and development project co-funded by the European Union. Our in-house system allows the remote diagnostics of the machines, the ongoing indication of anomalies in their operation, as well as the identification of the probable place of the failure, which certainly not only reduces the machine repair time, but also the maintenance costs.

We would like to thank all the guests for their participation in the conference and constructive discussions. See you at the next edition, which by the guests’ decision will focus on issues related to Artificial Intelligence in industry. We will announce the date of the meeting soon.

 

–PL–

Konferencja Digitalization Compass

22. września w Zielonej Górze Digital Technology Poland zorganizowało pierwszą konferencję z cyklu Digitalization Compass. Jej tematem była Analityka danych w Przemyśle 4.0. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 przedstawicieli sektora przemysłowego. Nasi eksperci podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą z zakresu transformacji cyfrowej. Szczególne miejsce poświęcili kwestiom związanym z gromadzeniem i wykorzystaniem danych oraz z predykcyjnym utrzymaniem ruchu.

Do tej pory organizowaliśmy cykliczne spotkania dla developerów i adeptów programowania „Software is COOL”. Tym razem przyszła pora na event w pełni dedykowany sektorowi przemysłowemu. Partnerami wydarzenia byli: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa i Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Celem konferencji było przedstawienie praktycznych aspektów transformacji cyfrowej w procesach produkcyjnych. Poza wprowadzeniem w podstawy Przemysłu 4.0, skupiliśmy się na tematach związanych z gromadzeniem i analizą danych pochodzących z maszyn produkcyjnych i możliwościami, które ze sobą niosą. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu informacji możliwe jest stworzenie cyfrowego bliźniaka linii produkcyjnej. Temu zagadnieniu poświęciliśmy miejsce w trakcie prezentacji na żywo z naszego laboratorium. Przedstawiliśmy efekty pracy zespołu DTP w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nasz autorski system pozwala na zdalną diagnostykę urządzeń, bieżące wskazywanie anomalii w ich działaniu, a także określenie prawdopodobnego miejsca awarii, co z pewnością nie tylko skraca czas naprawy maszyn, ale i zmniejsza koszty utrzymania.

Dziękujemy wszystkim gościom za udział w konferencji i konstruktywne dyskusje. Do zobaczenia na kolejnej edycji, która decyzją gości będzie dotyczyła zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją w przemyśle. Termin spotkania podamy niebawem.


BACK TO NEWSROOM

Start typing and press Enter to search