1. Administratorem danych osobowych jest DTP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Kisielin
    A. Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra (zwana dalej „Administrator”), NIP: 7792412703
  2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
    a)  art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
    b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji udziału uczestnika w Wydarzeniu.
  3. Kontakt z Administratorem danych osobowych: e-mail: j.szymczak@dtpoland.com, tel. +48 684329010
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu;
  5. Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie https://www.dtpoland.com/polityka-prywatnosci/

 

Inne zasady

Polityka prywatności
Polityka plików cookie

Legal Notice
Privacy Policy
Cookies Policy

– –

Copyright © 2022 DTP Ltd. All rights reserved.

Start typing and press Enter to search