Sztuczna Inteligencja

Jak wykorzystać potencjał AI?
EN

Zastosowanie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence, AI) do rozwiązywania problemów codziennie staje się łatwiejsze i coraz bardziej w zasięgu każdej firmy. Do 2025 r. wartość globalnego rynku AI wzrośnie do przeszło 190 mld dolarów, a rozwiązania na niej oparte wdroży aż 97 proc. największych międzynarodowych firm.[1]

Mimo to wiele mniejszych przedsiębiorstw nie posiada wystarczającej wiedzy, aby opracować plan zastosowania AI w swoim biznesie oraz ocenić, kiedy zwróci się inwestycja w taki projekt. To ogromne wyzwanie, gdy nie posiada się doświadczenia oraz ekspertów w tej dziedzinie. Dlatego najczęściej wybieranym przez firmy rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z podmiotami specjalizującymi się w technologii AI. Podstawowym krokiem, który należy wykonać przed wdrożeniem rozwiązań, opartych na sztucznej inteligencji, jest zrozumienie, czym tak naprawdę jest AI.

Nie ma jednej, powszechnie obowiązującej definicji sztucznej inteligencji.
Sztuczna inteligencja może być definiowana jako naśladowanie przez maszyny i systemy komputerowe, procesów decydujących o inteligencji człowieka. Jest to nauka o tym, jak wyposażać systemy w niektóre cechy ludzkiego umysłu, takie jak umiejętność rozumienia języka, rozpoznawania obrazów, rozwiązywania problemów i uczenia się. Termin „sztuczna inteligencja” wymyślił John McCarthy, amerykański informatyk, w 1956 r. Określił ją jako „naukę i inżynierię tworzenia inteligentnych maszyn”. Badania nad sztuczną inteligencją wykorzystują narzędzia i ustalenia z wielu dziedzin, m.in. informatyki, psychologii, filozofii, neuronauki, kognitywistyki, lingwistyki, badań operacyjnych, ekonomii, teorii sterowania, prawdopodobieństwa, optymalizacji i logiki.[2] Termin odnosi się do zdolności maszyn do uczenia się, podejmowania decyzji i wykazywania się inteligencją zbliżoną do ludzkiej – na przykład zdolnością do samodzielnego rozwiązania problemu bez korzystania z wcześniej zaprogramowanego przez człowieka algorytmu.[3]

Sztuczna inteligencja tworzy potencjał technologiczny, który odpowiednio zastosowany może przynieść wymierne efekty. Dlatego myśląc o wprowadzeniu rozwiązań wykorzystujących AI należy zacząć od oceny, jaką wartość może dostarczyć AI w poszczególnych obszarach w stosunku do istniejących narzędzi.

AI to nie jest gotowy produkt, który można zastosować bez uprzedniego przygotowania.
W ostatnich latach następuje ogromny postęp w uproszczeniu dostępu do technologii sztucznej inteligencji oraz narzędzi ją wspierających, co przekłada się na szybsze i efektywniejsze dobieranie odpowiednych rozwiązań do problemów, z którymi się mierzymy. Podobny postęp obserwujemy w dostępności mocy obliczeniowej, koniecznej do przetwarzania danych, czy to lokalnie czy w chmurze. Mimo to, AI nie jest produktem z półki gotowym do użycia, jak np. program antywirusowy, który wystarczy kupić i zainstalować. To proces wdrożenia, który wymaga przygotowania, specjalistycznej wiedzy oraz dalszego rozwoju i optymalizacji, aby uzyskać zadowalające wyniki.

Skuteczne wdrożenie AI wymaga solidnych podstaw, w tym przede wszystkim gromadzenia dużych ilości danych. Kiedy już je zbierzemy, niezbędne jest ich odpowiednie opisanie i skategoryzowanie. Następnym krokiem jest dobranie odpowiednych metod przetwarzania danych. Ostatecznie powinna nastąpić ocena rezultatów i porównanie ich ze stanem sprzed wdrożenia AI, co wykaże, o ile szybciej i dokładniej możemy wykonywać zadania i na ile odpowiada to wcześniejszym założeniom.

Proces wdrożenia Sztucznej Inteligencji
wdrozenie-ai-pion-pl

AI będzie miała na ludzi taki wpływ, jaki miała elektryczność czy Internet.
Zmieni funkcjonowanie wielu branż, w tym produkcji, handlu, marketingu, edukacji, transportu czy finansów. Parlament Europejski powołał już Komisję Specjalną ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej (AIDA), która ma na celu przeanalizowanie przyszłego wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę UE. Sztuczna inteligencja już teraz ulepsza opiekę zdrowotną, poprawia bezpieczeństwo w transporcie i sprawia, że produkty i usługi są lepiej dopasowane do potrzeb ich użytkowników. Ma również ogromny wpływ na codzienną pracę, która staje się bezpieczniejsza i bardziej wydajna.

Według specjalistów unijnych – szacowany wzrost wydajności pracy do 2035 roku, dzięki zastosowaniu rozwiązań AI, wynosi od 11% do nawet 37%![4]

W Polsce, badanie Microsoft „AI & Skills” pokazało, że ponad 80% zaawansowanych użytkowników AI dostrzega jej konkretną wartość dla prowadzonego biznesu. Liderzy w wykorzystaniu AI mają także poczucie, że technologia ta w wysokim stopniu wpływa na efektywność procesów operacyjnych. W przypadku polskich respondentów jest to aż 89% wskazań. Dostrzegają oni także, że AI wpływa na ich innowacyjność w zakresie rozwoju nowych produktów i usług. Potwierdziło to 62% przedstawicieli rodzimych organizacji.[5]

Sztuczna inteligencja staje się jedną z podstaw Przemysłu 4.0 i przestała być postrzegana jako tajemnicze pojęcie rodem z filmów science-fiction. Już teraz zajmuje coraz ważniejsze miejsce w nowoczesnych fabrykach. Doskonałym przykładem na to może być innowacyjne urządzenie, opatentowane przez DTP – Wire Label Reader, które dzięki zastosowaniu mechanizmów AI, pozwala skrócić czas montażu okablowania szaf sterowniczych od 25 do 82%.[6] Zastanawiasz się, czy inwestować w rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji? Nasza odpowiedź to zdecydowanie TAK!


DTP pomaga firmom wdrożyć rozwiązania AI.
Wspólnie szukamy obszarów z potencjałem do zastosowania sztucznej inteligencji, świadczymy usługi od zbierania danych i ich opisywania, po wybór metod oraz ocenę rezultatów. Wspieramy zarówno w poszczególnych etapach jak i we wdrożeniu całego rozwiązania, zgodnie z wytycznymi klientów. Koncentrujemy się na obszarach, które mają największy potencjał, nie tylko do najszerszego zastosowania, ale również tych, gdzie uzyskane efekty finansowe (oszczędności lub zyski) będą największe. Jeśli nie wiesz jeszcze, czy zastosowanie AI jest dla Ciebie lub nie wiesz, jak wdrożyć sztuczną inteligencję w swoim biznesie – Digital Technology Poland pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

[1] PARP – Do 2025 r. Polska będzie potrzebować ok. 200 tys. specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją
[2] PARP – Monitoring trendów w innowacyjności
[3] McKinsey – Rewolucja AI, Jak sztuczna inteligencja zmieni biznes w Polsce
[4] Europarlament – Sztuczna inteligencja: szanse i zagrożenia
[5] Microsoft – AI motywuje firmy do podnoszenia umiejętności pracowników
[6] Energies – Application of the Deep CNN-Based Method in Industrial System for Wire Marking Identification

Może Cię zainteresować:

Wybrane projekty badawczo-rozwojowe DTP są współfinansowane przez Unię Europejską. Zobacz więcej

ue_logotypy_pl

Start typing and press Enter to search