–EN–

Algorithmic Skirmishes 2020 final results

Between 16 and 17 January 2021 the final of Algorithmic Skirmishes 2020 took place. Once again Digital Technology Poland was the partner of this event.

The competition has been organised since 2005 by the Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics of the University of Warsaw under the leadership of the Director of the Institute of Informatics, Professor Krzysztof Diks. Algorithmic Skirmishes are open to everyone, with no age limit.

Krzysztof Diks was the initiator of the first Internet programming competition – the Algorithmic Hunters, which is now known as Algorithmic Skirmishes. Each year, several thousand competitors take part in it. After the first level, which consists of five rounds, 20 programming champions qualify for the final round. Material prizes await the best contestants. Additionally, every year 256 participants receive a memorial T-shirt of Algorithmic Skirmishes.

This year Kamil Dębowski took the title of Algorithmist of the Year 2020, second place was achieved by Wojciech Nadara and third place by Tomasz Czajka.

“I would like to congratulate to the winners! The competition is a very difficult one, so it is a great achievement! Well done!” – says Andrew Szajna, Chief Digital Officer, DTP, coordinator of the Algorithmic Skirmishes partnership.

Official website of Algorithmic Skirmishes PL

 

–PL–

Wyniki finału Potyczek Algorytmicznych 2020

W dniach 16-17 stycznia 2021 odbył się finał Potyczek Algorytmicznych 2020. Po raz kolejny Digital Technology Poland było partnerem tego wydarzenia.

Zawody są organizowane od 2005 roku przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem dyrektora Instytutu Informatyki, prof. Krzysztofa Diksa. Potyczki Algorytmiczne mają charakter konkursu otwartego dla wszystkich, bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych.

Krzysztof Diks był inicjatorem pierwszego internetowego konkursu programistycznego Pogromcy Algorytmów, a obecnie rozgrywany jest pod nazwą Potyczki Algorytmiczne. Każdego roku bierze w nim udział kilka tysięcy uczestników. Po rozegraniu pierwszego etapu, na który składa się pięć rund, do finałowej rozgrywki awansuje 20 mistrzów programowania. Na najlepszych zawodników czekają nagrody rzeczowe. Dodatkowo, co roku, 256 osób otrzymuje pamiątkową koszulkę Potyczek Algorytmicznych.

W tym roku tytuł Algorytmistrza Roku 2020 zdobył Kamil Dębowski, drugie miejsce wywalczył Wojciech Nadara, a trzecie miejsce zajął Tomasz Czajka.

“Chciałbym serdecznie pogratulować zwycięzcom! Zawody są bardzo trudne, więc to wielkie osiągnięcie! Dobra robota!” – mówi Andrzej Szajna, Chief Digital Officer, DTP, koordynator partnerstwa Potyczek Algorytmicznych.

Oficjalna strona Potyczek Algorytmicznych

 


BACK TO NEWSROOM

Start typing and press Enter to search