Konkurs PARP

“Przemysł 4.0”

Otrzymaj dofinansowanie do 800 000 PLN na cyfryzację swojej firmy
EN
Już 15 czerwca 2021 rusza składanie wniosków na dofinansowanie przedsiębiorstw w zakresie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nowy konkurs, w którym maksymalna kwota grantu to aż 800 tys. zł.

Ten projekt PARP to doskonała okazja do przeprowadzenia działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji [1]. W programie mogą wziąć udział małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, prowadzące działalność na terenie Polski. Maksymalne wsparcie, jakie możesz otrzymać wynosi aż 85% wartości projektu. Na złożenie wniosku masz czas tylko do 30 czerwca.

W projekcie mogą wziąć udział małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

  • prowadzą działalność produkcyjną,
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł,
  • mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).
Czym jest tajemnicza mapa drogowa?

Kluczowe dla realizacji projektu jest opracowanie „mapy drogowej”, która ma być kompleksowym planem transformacji firmy. Tylko odpowiednio zaplanowany i wdrożony, z udziałem specjalistów od technologii Przemysłu 4.0, proces zmian może przynieść wymierne korzyści. Mapa drogowa zawiera część diagnostyczną, czyli ocenę stanu bieżącego w przedsiębiorstwie ze wskazaniem potencjału do transformacji cyfrowej oraz oceną dojrzałości cyfrowej (więcej o dojrzałości cyfrowej przeczytasz tutaj: Digitalization Compass) Druga część mapy to plan wdrożenia innowacji w Twojej firmie z oceną finansową i opracowanymi celami, które transformacja przyniesie przedsiębiorstwu. Digitalization Compass to usługa stworzona przez DTP, dedykowana firmom, które potrzebują oceny poziomu cyfryzacji oraz planu wdrożenia jej od podstaw lub kolejnych kroków w jej kierunku. Nasi eksperci identyfikują obszary, które są tzw. wąskimi gardłami w Twojej firmie oraz wskazują obszary z największym potencjałem na przeprowadzenie transformacji drogowej. Jest to usługa, dzięki której możesz finalnie otrzymać mapę drogową dla swojego przedsiębiorstwa [2].

Na co można wydać grant?

Dofinansowanie możesz wydać na:

  • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej;
  • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej;
  • nabycie fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Oznacza to, że dzięki funduszom z projektu możesz zlecić profesjonalne przygotowanie Twojej inwestycji (wykonanie mapy drogowej wraz z doradztwem inwestycyjnym) oraz dokonywać zakupów maszyn, urządzeń jak również niezbędnych licencji (na używanie oprogramowania czy patentów i know-how) wraz z usługą kompletnego wdrożenia.

Dobrym pomysłem może być wprowadzenie do Twojej firmy maszyn automatyzujących i wspierających ludzką pracę. Doskonałym przykładem są maszyny do obróbki mechanicznej Rittal. Możesz skorzystać również z oprogramowania wspierającego produkcję EPLAN.

Im bardziej rozbudowuje się przedsiębiorstwo, tym bardziej skomplikowana staje się jego obsługa. Sprawia to, że konieczne jest wykorzystanie systemów informatycznych, które uproszczą codzienną pracę i zautomatyzują procesy. Odpowiednie oprogramowanie jest podstawowym narzędziem nadzorowania procesów produkcyjnych. Do najczęściej używanych systemów związanych bezpośrednio z produkcją należą m.in. systemy typu MES (Manufacturing Execution System), MIP (Manufacturing Integration Platform), APS (Advanced Planning and Scheduling System), ERP (Enterprise Resource Planning).

Kolejnym z pomysłów na cyfryzację Twojej firmy może być wdrożenie sprawdzonego oprogramowania do zarządzania (MES) i planowania produkcji (APS).

Systemy kontroli, zarządzania i optymalizacji produkcji (MES – Manufacturing Execution System) pozwalają mieć pełną cyfrową kontrolę nad produkcją, a dodatkowo mogą łączyć produkcję (shopfloor) z innymi systemami zarządzania (np. ERP) używanymi w przedsiębiorstwie.

Systemy modelowania i planowania procesów (Advanced Planning and Scheduling System – APS) pomagają efektywnie planować nawet skomplikowane zlecenia produkcyjne wraz z automatycznym przydzielaniem zasobów. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie parku maszynowego przy jednoczesnej minimalizacji czasu przezbrajania oraz optymalnego wykorzystania personelu. Dobrze wdrożony system typu APS w efekcie przekłada się na maksymalizację wydajności produkcji.

Jeśli nie wiesz, który system byłby optymalny dla Twojej firmy, to pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązania, które pozwolą Ci zarządzać produkcją i zasobami Twojego przedsiębiorstwa jeszcze bardziej efektywnie i cyfrowo.

Eksperci DTP mają doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu procesów cyfrowej transformacji. Możemy służyć wsparciem zarówno w dopełnieniu formalności, abyś mógł wziąć udział w projekcie PARP, jak również zapewniamy pełen zakres usług doradczych i wdrożeniowych. Niezależnie od profilu działalności Twojej firmy, możemy zaproponować rozwiązania, które będą optymalne do wprowadzenia założeń Przemysłu 4.0. Nie czekaj! Konkurs PARP to niesamowita okazja na cyfrową rewolucję w Twojej firmie.

Może Cię zainteresować:

Start typing and press Enter to search